Evidenční list hlásného profilu č.20a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BěláStanice:Skuhrov
Kraj:Královéhradecký krajORP:Rychnov nad KněžnouObec:Skuhrov nad Bělou
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:18.45[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-01-059
Plocha povodí:53,00[km2]Zeměpisné souřadnice:16.29176 v.d.   50.2279813 s.š.
Nula vodočtu:373,73[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:24,7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost9020,3vtok do obce Skuhrov nad Bělou po ústí
Pohotovost11533,6Kritické místo:
Ohrožení13546Skuhrov n.B., Kvasiny, Solnice, Černíkovice
Průměrný roční stav:27[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,98[m3s-1][m3s-1]6,3520,229,359,176,3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Skuhrov nad Bělou II.3 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Kvasiny494 596 093
MěÚ Solnice494 596 151
MěÚ Rychnov nad Kněžnou494 532 890
OÚ Černíkovice494 384 124
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u mostu pod továrnou, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
20a[ Generováno : 21.09.2020 ]