Evidenční list hlásného profilu č.44 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:DoubravaStanice:Bílek
Kraj:VysočinaORP:ChotěbořObec:Chotěboř
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:71.70[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-05-007
Plocha povodí:64,17[km2]Zeměpisné souřadnice:15.7336589 v.d.   49.7034288 s.š.
Nula vodočtu:524,45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:11,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1506,43horní tok - VD Pařížov
Pohotovost18012,3Kritické místo:
Ohrožení20018,3Víska
Průměrný roční stav:43[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,684[m3s-1][m3s-1]5,0616,223,547,260,9
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2x denně
MěÚ Chotěboř II.3x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Libice nad Doubravou
OÚ Víska
OÚ Jeřišno
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
21725.06.2013
20014.08.2002
19608.08.2006
18503.06.2010
16907.08.2010
16205.05.1987
15521.07.1980
  
[cm]XII. - IV.
19031.03.2006
18619.03.2005
17414.01.2010
17205.03.2009
16729.02.2012
16631.01.2013
15206.02.2004
  
Popis umístění profilu :
U mostu ve východní části obce, stanice ČHMÚ, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
44[ Generováno : 21.09.2020 ]