Evidenční list hlásného profilu č.37a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KrounkaStanice:Otradov
Kraj:Pardubický krajORP:HlinskoObec:Otradov
Provozovatel stanice:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:16.04[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-055
Plocha povodí:38,21[km2]Zeměpisné souřadnice:16.0429012 v.d.   49.792108 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:48,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost7012,7Otradov - ústí do Novohradky
Pohotovost9017,1Kritické místo:
Ohrožení11022,2Kutřín
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,467[m3s-1][m3s-1]4,2711,816,229,837,1
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2x denně
OÚ Otradov II.3x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Perálec469321261
MěÚ Hlinsko
MěÚ Chrudim469645111
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
nad cestním mostem v obci Otradov, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
37a[ Generováno : 21.09.2020 ]