Evidenční list hlásného profilu č.197 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BerounkaStanice:Liblín
Kraj:Plzeňský krajORP:RokycanyObec:Liblín
Provozovatel stanice:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-0880-0-00-30
Plocha povodí:6455,80[km2]Zeměpisné souřadnice:13.545457 v.d.   49.9192992 s.š.
Nula vodočtu:269,75[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:73,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost180145Liblín - Zbečno
Pohotovost260272Kritické místo:
Ohrožení340427Zvíkovec
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:30,2[m3s-1][m3s-1]24352867710801270
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Liblín II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Rokycany371706111, 737200990, 731410434OPIS HZS Rokycany
OÚ ZvíkovecKrÚ Plzeňského kraje, MěÚ Rakovník
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
70313.08.2002
44303.06.2013
39028.05.2006
23024.11.2002
21702.11.1998
  
  
  
[cm]XII. - IV.
34803.01.2003
32914.01.2011
27219.03.2005
26028.02.1997
24626.03.2001
23701.02.2005
23525.12.2012
21603.03.1999
Popis umístění profilu :
vlevo nad mostem v Liblíně, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
197[ Generováno : 21.09.2020 ]