/

/ Přihlásit do IS Arrow

25.11.2020
IS Arrow
Česky
English

Hodnotící limity

Identifikátor Název


Identifikátor
vzestupně sestupně
Název
vzestupně sestupně
Alternativní název Počet výskytů
BIOTA_SUPP BIOTA_SUPP Podpůrná chemie pro biotu 2
CSN757221 ČSN 757221 ČSN 757221 (Klasifikace jakosti porchových vod) 5
CSN757221_N ČSN 757221 aktualizace ČSN 757221 (Klasifikace jakosti porchových vod) aktualizace 2
DH_MZ Limit DH - MZ Doporučená hodnota vyhl. MZd 376/2000 Sb. (Pitná voda) 2
EC50 EC50 EC50 (imobilty coeficient) 2
EQS_NPK EQS_NPK EQS dle směrnice 2008/105/EC (nejvyšší roční hodnoty) 2
EQS_RP EQS_RP EQS dle směrnice 2008/105/EC (roční průměry) 2
EU2008_105 Směrnice EU 2008/105/ES Směrnice EU 2008/105/ES 2
EU2013_39 Směrnice EP a Rady 2013/39/EU novela 2000/60/ES a 2008/105/ES 2
FYZ_CHEM FYZ_CHEM Základní fyzikálně-chemické parametry 2
IC IC IC (inhibiční koeficient) 2
LC50 LC50 LC50 (lethal coeficient) 2
LOAD_LIMITS Pevný limit pro načítání dat 2
L171O L171O 2
L171V L171V 2
MKOL MKOL Limitní hodnota pro vodu MKOL 2
MKOL1 MKOL1 Limitní hodnota pro aquatická společenstva MKOL 2
MZP_MET Metodický pokyn MŽP Metodický pokyn MŽP 1996 (POV - sedimenty,plaveniny) 4
NV229_07 Nařízení vlády 229/2007 Norma pro hodnocení chemického stavu profilu za rok 2
NV23_11 Nařízení vlády 23/2011 NEK dle NV č.23/2011 Sb. 2
NV401_16 Nařízení vlády 401/2016 2
NV61_03 Nařízení vlády 61/2003 2
NV82_99 Nařízení vlády 82/1999 2
PC_VUV Pracovní cíle (limit VÚV-ČHMÚ) Pracovní cíle (limit VÚV-ČHMÚ) 2
RS_JAK Hodnocení profilu dle RS Hodnocení profilu dle RS 2


Počet vyhledaných záznamů : 25