/

/ Přihlásit do IS Arrow

24.10.2020
IS Arrow
Česky
English

Hodnotící limity

Identifikátor Název


Identifikátor
vzestupně sestupně
Název
vzestupně sestupně
Alternativní název Počet výskytů
DH Limit DH Doporučená hodnota ČSN 757111 (Pitná voda) 2
EPA Limit EPA U.S. EPA (Pitná voda) 2
EU Limit EU Směrnice 80/778/EHS (Pitná voda) 2
IH Limit IH Indikační hodnota ČSN 757111 (Pitná voda) 2
IH_MZ Limit IH - MZ Indikační hodnota vyhl. MZd 376/2000 Sb. (Pitná voda) 2
LOAD_LIMITS Pevný limit pro načítání dat 2
MH Limit MH Mezná hodnota ČSN 757111 (Pitná voda) 2
MH_MZ Limit MH - MZ Mezná hodnota vyhl. MZd 376/2000 Sb. (Pitná voda) 2
MHPR Limit MHPR Mezná hodnota přijatelného rizika ČSN 757111 (Pitná voda) 2
MHRR_MZ Limit MHRR - MZ Mezná hodnota referenčního rizika vyhl. MZd 376/2000 Sb. (Pitná voda) 2
MZP_MET Metodický pokyn MŽP Metodický pokyn MŽP 1996 (PZV) 4
MZP_MZE_5_2011 Vyhláška MŽP a MZE 5/2011 Vyhláška MŽP a MZE 5/2011 2
NMH Limit NMH Nejvyšší mezná hodnota ČSN 757111 (Pitná voda) 2
NMH_MZ Limit NMH - MZ Nejvyšší mezná hodnota vyhl. MZd 376/2000 Sb. (Pitná voda) 2


Počet vyhledaných záznamů : 14