/

/ Přihlásit do IS Arrow

25.11.2020
IS Arrow
Česky
English

Submatrice

Identifikátor Název


Identifikátor
vzestupně sestupně
Název
vzestupně sestupně
Alternativní název
DGT DGT DGT
GONADY Gonády Gonads
JATRA Játra Liver
KREV Krev Blood
POCIS_FARMAKA POCIS farmaka POCIS pharmaceutical
POCIS_PESTICIDY POCIS pesticidy POCIS pesticide
SMES Směs Mix
SPMD SPMD SPMD
SVAL Svalovina Muscle
SVAL_KUZE Svalovina s kůží Muscle with skin
ZRNO_002 Velikost zrna do 0,02 mm Fraction <0,02 mm
ZRNO_0063 Velikost zrna do 0,063 mm Fraction < 0,063 mm
ZRNO_01 Velikost zrna do 0,1 mm Fraction <0,1 mm
ZRNO_025 Velikost zrna do 0,25 mm Fraction < 0,25 mm
ZRNO_1 Velikost zrna do 1 mm Fraction < 1 mm
ZRNO_2 Velikost zrna do 2 mm Fraction < 2 mm


Počet vyhledaných záznamů : 16