/

/ Přihlásit do IS Arrow

12.08.2020
IS Arrow
Česky
English

Sub-matrix

Identifier Name


Identifier
vzestupně sestupně
Name
vzestupně sestupně
Alternative name
DGT DGT DGT
GONADY Gonády Gonads
JATRA Játra Liver
KREV Krev Blood
POCIS_FARMAKA POCIS farmaka POCIS pharmaceutical
POCIS_PESTICIDY POCIS pesticidy POCIS pesticide
SMES Směs Mix
SPMD SPMD SPMD
SVAL Svalovina Muscle
SVAL_KUZE Svalovina s kůží Muscle with skin
ZRNO_002 Velikost zrna do 0,02 mm Fraction <0,02 mm
ZRNO_0063 Velikost zrna do 0,063 mm Fraction < 0,063 mm
ZRNO_01 Velikost zrna do 0,1 mm Fraction <0,1 mm
ZRNO_025 Velikost zrna do 0,25 mm Fraction < 0,25 mm
ZRNO_1 Velikost zrna do 1 mm Fraction < 1 mm
ZRNO_2 Velikost zrna do 2 mm Fraction < 2 mm


Records found : 16