/

/ Přihlásit do IS Arrow

23.11.2020
IS Arrow
Česky
English
Informační systém Arrow

IS ARROW provozuje ČHMÚ jako Národní referenční středisko pro monitoring v rámci činností zajišťovaných pro MŽP. Systém umožňuje uložení a zpracování výsledků programů monitoringu týkající se sledování chemického stavu a ekologického stavu vod dle požadavků Směrnice Rady č. 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodohospodářské politiky (Rámcová směrnice) a jejich zveřejnění pro laickou i odbornou veřejnost.

Data jakosti povrchových vod z období od roku 2009 nemohou být poskytována veřejnosti bez souhlasu poskytovatelů těchto dat (státní podniky Povodí).
V případě zájmu o tato data se obracejte přímo na příslušný státní podnik Povodí.

Dlouhodobé změny biodiverzity : RIVERCHANGE


Povrchové vody

Výběr profilů jakosti povrchových vod

Id. objektu
Název objektu
Název toku
Kraj
Okres
Oblast povodí
Hydrologické povodí
Vodní útvar
Skupina objektů
Stanovení časového rozsahu pro chemická a biologická data
Rok od Rok do
Vybrat objekty s existujícími chemickými daty
Vybrat objekty s existujícími biotickými daty

Další parametry filtračního formuláře Další parametry filtračního formuláře

Typ vody
Říční km
Nadmořská výška

Upřesnit chemické parametry výběru dat Upřesnit chemické parametry výběru dat

Matrice
Typ odběru
Skupina ukazatelů
Jakostní ukazatel
CAS No.
Mez stanovitelnosti
Rozsah naměřených hodnot
Hodnota od Do

Upřesnit biotické parametry výběru dat Upřesnit biotické parametry výběru dat

Biologická složka  
Výskyt taxonu včetně podstromu
Taxon


Datové zdroje IS Arrow


Podzemní vody

Výběr objektů jakosti podzemních vod

Id. objektu
Název objektu
Kraj
Okres
Hydrogeologický rajón
Stratigrafie kolektoru
Vodní útvar
Skupina objektů
Stanovení časového rozsahu pro chemická data
Rok od Rok do
Vybrat objekty s existujícími chemickými daty

Další parametry filtračního formuláře Další parametry filtračního formuláře

Typ objektu
Nadmořská výška

Upřesnit chemické parametry výběru dat Upřesnit chemické parametry výběru dat

Matrice
Skupina ukazatelů
Jakostní ukazatel
CAS No.
Mez stanovitelnosti
Rozsah naměřených hodnot
Hodnota od Do


Datové zdroje IS Arrow