/

/ Přihlásit do IS Arrow

25.11.2020
IS Arrow
Česky
English

Výběr profilů jakosti povrchových vod

Id. objektu
Název objektu
Název toku
Kraj
Okres
Oblast povodí
Hydrologické povodí
Vodní útvar
Skupina objektů
Stanovení časového rozsahu pro chemická a biologická data
Rok od Rok do
Vybrat objekty s existujícími chemickými daty
Vybrat objekty s existujícími biotickými daty

Další parametry filtračního formuláře Další parametry filtračního formuláře

Typ vody
Říční km
Nadmořská výška

Upřesnit chemické parametry výběru dat Upřesnit chemické parametry výběru dat

Matrice
Typ odběru
Skupina ukazatelů
Jakostní ukazatel
CAS No.
Mez stanovitelnosti
Rozsah naměřených hodnot
Hodnota od Do

Upřesnit biotické parametry výběru dat Upřesnit biotické parametry výběru dat

Biologická složka  
Výskyt taxonu včetně podstromu
Taxon