/

/ Přihlásit do IS Arrow

20.10.2020
IS Arrow
Česky
English

Fyz.-chem. ukazatele

Id. Id. CAS Název
Data - povrchové vody Data - podzemní vody Pesticid


Id.
vzestupně sestupně
Id. CAS Název
vzestupně sestupně
Alter. název Data Detail ukazatele
AA0005 teplota vzduchu search  
AA0010 vydatnost search  
AA0020 sediment search  
AA0025 koncentrace plavenin search  
AA0030 ropné látky(vizuelně) search  
AA0040 teplotní test search  
AA0045 průhlednost (nádrže) search  
AA0050 tuk search  
AA0055 sušina search  
BA0000 pH vody v terénu search  
BA0005 pH vody v laboratoři (25°C) search  
BA0010 konduktivita v terénu search  
BA0015 konduktivita v laboratoři search  
BA0020 pach při 60 °C search  
BA0030 barva search  
BA0035 teplota vody v terénu search  
BA0040 oxidačně redukční potenciál REDOX (elektroda AgCl) search  
BA0044 zákal v terénu search  
BA0045 zákal v laboratoři search  
BA0050 rozpuštěné látky při 105 °C RL105 search  
BA0055 nerozpuštěné látky při 105 °C NL105 search  
BA0060 rozpuštěné látky žíhané při 550 °C RL550 search  
BA0065 nerozpuštěné látky žíhané 550 °C NL550 search  
BA0070 rozpuštěné látky organické při 550 °C (ztráta žíháním) RLorganické550 search  
BA0075 nerozpuštěné látky organické při 550 °C NLorganické550 search  
BA0080 absorbance (254nm,1cm) search  
BA0081 absorbance (436 nm, 1cm)    
BA0082 absorbance (525 nm, 1cm)    
BA0083 absorbance (620 nm, 1cm)    
BA0085 pach search  
BA0090 barva vizuelně search  
BA0095 odparek search  
BA0100 solnost search  
BA0105 celková mineralizace search  
CA0000 7782-44-7 kyslík rozpuštěný v terénu 02 search  
CA0005 nasycení kyslíkem v terénu search  
CA0010 chemická spotřeba kyslíku manganistanem CHSK-Mn search  
CA0015 chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSK-Cr search  
CA0020 biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 BSK-5 search  
CA0021 biochemická spotřeba kyslíku (BSK-5) s potlačením nitrifikace BSK-5 s potlačením nitrifikace search  
CA0023 biochemická spotřeba kyslíku BSK-7 bez inhibice search  
CA0025 biochemická spotřeba kyslíku BSK-21 BSK-21 search  
CB0000 7440-44-0 uhlík celkový TC search  
CB0005 7440-44-0 uhlík celkový organický TOC search  
CB0010 7440-44-0 uhlík rozpuštěný organický DOC search  
CB0015 7440-44-0 uhlík anorganický TIC search  
CB0020 16518-46-0 uhličitany CO3 search  
CB0025 71-52-3 hydrogenuhličitany HCO3 search  
CB0030 124-38-9 oxid uhličitý volný CO2 search  
CB0031 124-38-9 oxid uhličitý vázaný CO2    


  1  2  3  4  5  6   >   >>
Počet vyhledaných záznamů : 2059
Celkový počet stránek : 42