Detail objektu Staré Hutě (Staré Hutě na Moravě), U krmelce

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0415
Tok Staré Hutě na Moravě
Název stanice U krmelce
Nadm. výška nuly vodočtu 440.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-17-01-0681
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Staré Hutě
Katastrální území Staré Hutě na Moravě
Hydrogeologický rajón 3230
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1956-1966,1968-2014
TT Týdenní teploty 1956-1966,1968-2014