Detail objektu Borek, Na Pechánce

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0182
Tok
Název stanice Na Pechánce
Nadm. výška nuly vodočtu 525.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-04-03-0010
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Borek
Katastrální území Borek u Miletína
Hydrogeologický rajón 5151
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1962-1967
TT Týdenní teploty 1962-1967