Detail objektu Pohled, U sv.Anny

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0311
Tok
Název stanice U sv.Anny
Nadm. výška nuly vodočtu 498.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-09-01-0360
Pobočka Praha
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Pohled
Katastrální území Pohled
Hydrogeologický rajón 6520
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1963-1970
TT Týdenní teploty 1963-1970