Detail objektu Želiv, Svatý Haštal

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0321
Tok
Název stanice Svatý Haštal
Nadm. výška nuly vodočtu 470.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-09-02-0352
Pobočka Praha
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Želiv
Katastrální území Želiv
Hydrogeologický rajón 6520
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1963-1986
TT Týdenní teploty 1963-1986