Detail objektu Milavče, Vojtěška

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0367
Tok
Název stanice Vojtěška
Nadm. výška nuly vodočtu 388.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-10-02-0610
Pobočka Plzeň
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Milavče
Katastrální území Milavče
Hydrogeologický rajón 6212
Kategorie A1
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1969-2014
TT Týdenní teploty 1969-2014