Detail objektu Plzeň (Doudlevce), Česalova stud.

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0368
Tok Doudlevce
Název stanice Česalova stud.
Nadm. výška nuly vodočtu 310.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-10-02-1082
Pobočka Plzeň
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Plzeň 3
Katastrální území Doudlevce
Hydrogeologický rajón 6222
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1969-2014
TT Týdenní teploty 1969-2014