Detail objektu Malá Víska, Hejno

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0370
Tok
Název stanice Hejno
Nadm. výška nuly vodočtu 520.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-10-03-0410
Pobočka Plzeň
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Vrhaveč
Katastrální území Malá Víska u Klatov
Hydrogeologický rajón 6310
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1969-1986
TT Týdenní teploty 1969-1986