Detail objektu Nedamov, U kaple

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0449
Tok
Název stanice U kaple
Nadm. výška nuly vodočtu 250.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-12-03-0230
Pobočka Ústí nad Labem
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Blatce
Katastrální území Blatce
Hydrogeologický rajón 4522
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1959-1997
TT Týdenní teploty 1959-1997