Detail objektu Liběchov, U Jeřábků č.2

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0463
Tok
Název stanice U Jeřábků č.2
Nadm. výška nuly vodočtu 167.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-12-03-0360
Pobočka Ústí nad Labem
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Liběchov
Katastrální území Liběchov
Hydrogeologický rajón 4522
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1960-1997
TT Týdenní teploty 1960-1997