Detail objektu Velemín, Malý u machadla

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0512
Tok
Název stanice Malý u machadla
Nadm. výška nuly vodočtu 285.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-13-05-0100
Pobočka Ústí nad Labem
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Velemín
Katastrální území Velemín
Hydrogeologický rajón 4611
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1957-1962
TT Týdenní teploty 1957-1962