Detail objektu Stadice, Knížecí

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0524
Tok
Název stanice Knížecí
Nadm. výška nuly vodočtu 160.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-14-01-0860
Pobočka Ústí nad Labem
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Řehlovice
Katastrální území Stadice
Hydrogeologický rajón 4612
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1960-1963,1965-1981
TT Týdenní teploty 1960-1963,1965-1981