Detail objektu Dřevčice, Dolský pramen

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0538
Tok
Název stanice Dolský pramen
Nadm. výška nuly vodočtu 300.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-14-03-0750
Pobočka Ústí nad Labem
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Dubá
Katastrální území Dřevčice
Hydrogeologický rajón 4640
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1963-1983
TT Týdenní teploty 1963-1983