Detail objektu Holany (Loubí), Pod skalou u čp.36

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0539
Tok Loubí
Název stanice Pod skalou u čp.36
Nadm. výška nuly vodočtu 302.22 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-14-03-0760
Pobočka Ústí nad Labem
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Holany
Katastrální území Loubí pod Vlhoštěm
Hydrogeologický rajón 4640
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QD Denní vydatnosti pramene 2013-2014
QT Týdenní vydatnosti pramene 1968-1994,1996-2000,2009-2012
SD Denní stavy ve vrtech 2013-2014
TT Týdenní teploty 1968-1994,1996-2000