Detail objektu Klíny, U Lestra č.1

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0565
Tok
Název stanice U Lestra č.1
Nadm. výška nuly vodočtu 715.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-14-01-0200
Pobočka Ústí nad Labem
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Klíny
Katastrální území Klíny II
Hydrogeologický rajón 6131
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QD Denní vydatnosti pramene 2013-2014
QT Týdenní vydatnosti pramene 1972-2012
SD Denní stavy ve vrtech 2013-2014
SH Hodinové stavy ve vrtech 2013-2014
TD Denní teploty 2013
TH Hodinové teploty 2013
TT Týdenní teploty 1972-2005,2008-2012