Detail objektu Nová Ves nad Nisou, Pramen Nisy

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0587
Tok
Název stanice Pramen Nisy
Nadm. výška nuly vodočtu 630.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-2-04-07-0010
Pobočka Ústí nad Labem
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Nová Ves nad Nisou
Katastrální území Nová Ves nad Nisou
Hydrogeologický rajón 6413
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1973-1975,1977-1979
TT Týdenní teploty 1973-1975,1977-1979