Detail objektu Vlčkovice, U teletníku

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0644
Tok
Název stanice U teletníku
Nadm. výška nuly vodočtu 300.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-01-01-0800
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
Katastrální území Horní Vlčkovice
Hydrogeologický rajón 4240
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1968-1969
TT Týdenní teploty 1968-1969