Detail objektu Mostek, U požarního zdroje

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0651
Tok
Název stanice U požarního zdroje
Nadm. výška nuly vodočtu 435.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-01-01-0630
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Mostek
Katastrální území Souvrať
Hydrogeologický rajón 4240
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1968-1970
TT Týdenní teploty 1968-1970