Detail objektu Žernov, Libuše

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0663
Tok
Název stanice Libuše
Nadm. výška nuly vodočtu 365.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-01-02-0510
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Červená Hora
Katastrální území Červená Hora
Hydrogeologický rajón 4221
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1967-1968
TT Týdenní teploty 1967-1968