Detail objektu Kostelecké Horky, Koryta

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0702
Tok
Název stanice Koryta
Nadm. výška nuly vodočtu 290.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-02-02-0690
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Kostelecké Horky
Katastrální území Kostelecké Horky
Hydrogeologický rajón 1110
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1973-1979
TT Týdenní teploty 1973-1979