Detail objektu Chotiv, Pod kopcem

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0713
Tok
Název stanice Pod kopcem
Nadm. výška nuly vodočtu 255.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-02-01-0920
Pobočka Hradec Králové
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Žďár nad Orlicí
Katastrální území Žďár nad Orlicí
Hydrogeologický rajón 1110
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1992-2014
TT Týdenní teploty 1992-2014