Detail objektu Malechovice, U Přibylů

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0740
Tok
Název stanice U Přibylů
Nadm. výška nuly vodočtu 257.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-05-02-0240
Pobočka Praha
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Libošovice
Katastrální území Malechovice
Hydrogeologický rajón 4420
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1961-1965
TT Týdenní teploty 1961-1965