Detail objektu Bohutín, U Pilky

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0798
Tok
Název stanice U Pilky
Nadm. výška nuly vodočtu 708.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-11-04-0020
Pobočka Praha
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Brdy
Katastrální území Baština
Hydrogeologický rajón 6230
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QD Denní vydatnosti pramene 2014
QT Týdenní vydatnosti pramene 1974-2014
SD Denní stavy ve vrtech 2014
TT Týdenní teploty 1974-2014