Detail objektu Otvovice, Rusavka č.2

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0802
Tok
Název stanice Rusavka č.2
Nadm. výška nuly vodočtu 205.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-12-02-0370
Pobočka Praha
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Kralupy nad Vltavou
Katastrální území Minice u Kralup nad Vltavou
Hydrogeologický rajón 6250
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1956-1963
TT Týdenní teploty 1956-1963