Detail objektu Podlesí, Nad Srchem

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PP0872
Tok
Název stanice Nad Srchem
Nadm. výška nuly vodočtu 540.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-1-11-04-0030
Pobočka Praha
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Podlesí
Katastrální území Podlesí nad Litavkou
Hydrogeologický rajón 6230
Kategorie A1
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1974-2014
TT Týdenní teploty 1974-2014