Detail objektu Brno - Pisárky (Pisárky), Blaženka

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0200
Tok Pisárky
Název stanice Blaženka
Nadm. výška nuly vodočtu 280.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-15-01-1530
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Brno-střed
Katastrální území Pisárky
Hydrogeologický rajón 6570
Kategorie C
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 2001-2014
TT Týdenní teploty 2001-2014