Detail objektu Ostrava (Polanka nad Odrou), HP 126/17

Agenda Podzemní voda
Identifikátor KO2617
Tok Polanka nad Odrou
Název stanice HP 126/17
Nadm. výška nuly vodočtu 223.34 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 2-2-01-01-1592
Pobočka Ostrava
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Polanka nad Odrou
Katastrální území Polanka nad Odrou
Hydrogeologický rajón 1510
Typ Vrt
Identifikátor Název Sledované období
HT Týdenní hladiny ve vrtech 1956-1971
ST Týdenní stavy ve vrtech 1956-1971
TT Týdenní teploty 1965-1966,1968-1971