Detail objektu Stará Ves nad Ondřejnicí, HP 132/11

Agenda Podzemní voda
Identifikátor KO3211
Tok
Název stanice HP 132/11
Nadm. výška nuly vodočtu 232.92 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 2-2-01-01-1440
Pobočka Ostrava
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Katastrální území Stará Ves nad Ondřejnicí
Hydrogeologický rajón 2212
Kategorie A1
Typ Vrt
Identifikátor Název Sledované období
HT Týdenní hladiny ve vrtech 1969-2011
ST Týdenní stavy ve vrtech 1969-2011
TT Týdenní teploty 1969-1997