Detail objektu Cotkytle, Pod lesem

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0036
Tok
Název stanice Pod lesem
Nadm. výška nuly vodočtu 535.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-10-02-0270
Pobočka Ostrava
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Cotkytle
Katastrální území Cotkytle
Hydrogeologický rajón 6432
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1969-1977
TT Týdenní teploty 1969-1977