Detail objektu Chvalčov, U koryta

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0128
Tok
Název stanice U koryta
Nadm. výška nuly vodočtu 548.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-12-02-0850
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Chvalčov
Katastrální území Chvalčov
Hydrogeologický rajón 3222
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1957-1979
TT Týdenní teploty 1957-1979