Detail objektu Pustiměř, Melice

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0138
Tok
Název stanice Melice
Nadm. výška nuly vodočtu 280.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-12-02-0270
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Pustiměř
Katastrální území Pustiměř
Hydrogeologický rajón 2230
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1979-2006
TT Týdenní teploty 1979-2006