Detail objektu Řetechov (Pradlisko), Radějůvka-dolní

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0172
Tok Pradlisko
Název stanice Radějůvka-dolní
Nadm. výška nuly vodočtu 370.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-13-01-1061
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Luhačovice
Katastrální území Řetechov
Hydrogeologický rajón 3222
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1956-1979
TT Týdenní teploty 1956-1979