Detail objektu Velehrad, Lví hlavy

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0182
Tok
Název stanice Lví hlavy
Nadm. výška nuly vodočtu 440.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-13-01-0810
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Salaš
Katastrální území Salaš u Velehradu
Hydrogeologický rajón 3230
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1974-1977
TT Týdenní teploty 1974-1977