Detail objektu Nezdenice, Pod skalou

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0184
Tok
Název stanice Pod skalou
Nadm. výška nuly vodočtu 270.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-13-01-0960
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Nezdenice
Katastrální území Nezdenice
Hydrogeologický rajón 3222
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1974-1997
TT Týdenní teploty 1974-1997