Detail objektu Buchlovice, Lipůvky

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0186
Tok
Název stanice Lipůvky
Nadm. výška nuly vodočtu 252.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-13-02-0190
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Buchlovice
Katastrální území Buchlovice
Hydrogeologický rajón 3230
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1972-1976
TT Týdenní teploty 1972-1976