Detail objektu Buchlovice, Syrovátka

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0187
Tok
Název stanice Syrovátka
Nadm. výška nuly vodočtu 337.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-13-02-0200
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Buchlovice
Katastrální území Buchlovice
Hydrogeologický rajón 2250
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1974-2014
TT Týdenní teploty 1974-2014