Detail objektu Luleč, U koupaliště

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0203
Tok
Název stanice U koupaliště
Nadm. výška nuly vodočtu 330.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-12-02-0140
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Luleč
Katastrální území Luleč
Hydrogeologický rajón 2230
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1978-2001
TT Týdenní teploty 1978-2001