Detail objektu Olšany, Pilka

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0206
Tok
Název stanice Pilka
Nadm. výška nuly vodočtu 597.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-14-01-0300
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Olšany
Katastrální území Olšany u Telče
Hydrogeologický rajón 6540
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1975-1979
TT Týdenní teploty 1975-1979