Detail objektu Panenská Rozsíčka, Moravská Dyje

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0207
Tok
Název stanice Moravská Dyje
Nadm. výška nuly vodočtu 650.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-14-01-0010
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Panenská Rozsíčka
Katastrální území Panenská Rozsíčka
Hydrogeologický rajón 6540
Kategorie A2
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1959-2014
TT Týdenní teploty 1959-2014