Detail objektu Osová Bítýška, Na Dubovci

Agenda Podzemní voda
Identifikátor PB0271
Tok
Název stanice Na Dubovci
Nadm. výška nuly vodočtu 515.00 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí 3-4-15-01-1320
Pobočka Brno
Počátek pozorování [rok]
Konec pozorování [rok]
Souvislé měření Souvislé měření : Ne
Obec Osová Bítýška
Katastrální území Osová
Hydrogeologický rajón 6560
Typ Pramen
Identifikátor Název Sledované období
QT Týdenní vydatnosti pramene 1962-1963,1973-1977
TT Týdenní teploty 1962-1963,1973-1977